Nova riva u Malinskoj

Filburgu je dan zadatak da dizajnira vizualni identitet nove rive u Malinskoj, jednog od najuspješnijih turističkih destinacija na hrvatskoj obali

KLIJENTI

Muze d.o.o. i Općina Malinska-Dubašnica

SURADNICI

Muze d.o.o. (interpretacijski plan i imenovanje)

Malinska, smještena na prekrasnom otoku Krku, inicirala je svoju reinvenciju kroz interpretacijsku strategiju tvrtke Muze i arhitektonski projekt nove rive tvrtke NFO arhitekti, uključujući i novi posjetiteljski centar pomorske baštine.

Kroz novi identitet branda i narativ rive, Malinska će napraviti značajan korak prema novom destinacijskom brandu.

Vizualni identitet nove rive u Malinskoj evocira koncentrično šireće valove, apstraktno stilizirano slovo “m” koje služi kao suptilna poveznica s logotipom turističke zajednice, pogled iz zraka na liniju obale kao i nautičke linije koje označavaju dubine mora. Paleta boja dovodi u odnos hrastove šume tako karakteristične za otok Krk i baštinu Malinske s Jadranskim morem.

  • Kreativna direkcija
  • Vizualni identitet
Osnovni logo
Paleta boja
Sredstva komunikacije
Ikone
Majice
Zastave
Koncept arhitekture rive

Srodni projekti

Email novosti

Novosti iz Filburga šaljemo nekoliko puta godišnje, trudimo se da vam budu zanimljive i kratke.

Želim primati novosti