Zaklada Kultura nova

Filburg je dizajnirao prezentacije rezultata istraživanja Zaklade Kultura nova o utjecaju pandemije COVID-19 i zagrebačkih potresa na kulturni sektor.

KLIJENT

Zaklada Kultura nova pruža financijsku podršku udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj. U jeku pandemije COVID-19 te nakon zagrebačkih potresa Zaklada je provela opsežno istraživanje o njihovom utjecaju na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti te u drugoj fazi, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH, na cjelokupni kulturni sektor.

Filburg je oblikovao prezentaciju rezultata obje faze istraživanja u formi interaktivnih i responzivnih web stranica sa pitkim i preglednim sažetcima istraživanja namijenjenih široj javnosti i medijima te klasičnim PDF publikacijama za preuzimanje. Publikacije obiluju vizualizacijama podataka a faze istraživanja postavljene su vizualno i funkcionalno srodno, unutar serije.

  • Prijelom i DTP
  • Informacijski dizajn
  • Grafički dizajn
  • UX/UI dizajn
  • Produkcija
Rezultati istraživanja
Rezultati istraživanja

Srodni projekti

ESPON

ESPON

Informacijski dizajn i prijelom

Email novosti

Novosti iz Filburga šaljemo nekoliko puta godišnje, kratke su i zanimljive.

Želim primati novosti