Od cjeline do detalja

Uspješan brand gradi se korak po korak, dugoročno i planirano. Filburg ga prati u svakoj njegovoj fazi:

Istraživanje Strategija Dizajn Komunikacija

Radimo na projektima koji obuhvaćaju barem dvije faze jer je to minimum koji može donijeti opipljive rezultate. Tako zajedno s vama dolazimo do inspirativne priče, komunikativnog dizajna i relevantnih proizvoda – stupova uspješnog branda.

Istraživanje

Izuzetno važna prva faza stvara temelje za informirano odlučivanje kasnije. Kroz analizu konkurencije, konteksta i korisnika te zajedničke radionice artikuliramo kome i kako se brand treba obraćati.

 • Brand audit
 • Kompetitivna analiza
 • Analitika korisnika
 • Intervjui
 • Radionice i edukacije
 • EU projektni zadaci

Strategija

Od pravog imena do inspirativne priče i primjerenog karaktera, strateški postavljamo platformu branda na kojoj se gradi dizajn i vizualna komunikacija ali i pristup razvoju proizvoda i poslovnim odlukama.

 • Strategija branda
 • Platforma branda
 • Imenovanje
 • Razvoj proizvoda
 • Medijsko planiranje
 • Planiranje projekata

Dizajn

Dizajn je prva i najopipljivija manifestacija identiteta branda. Kad je dobro usklađen s glavnom pričom i ciljevima, izuzetno je moćan u povezivanju s korisnicima i pobuđivanju pravih emocija.

 • Vizualni identiteti
 • Grafički dizajn
 • Dizajn korisničkog iskustva (UX)
 • Dizajn korisničkog sučelja (UI)
 • Dizajn ambalaže
 • Dizajn signalizacije
 • Dizajn sprintevi
 • Ilustracije

Komunikacija

Izgradnja branda stalan je dijalog s korisnicima — pronalazimo prave kanale, pravo vrijeme i pravi način kako do njih doprijeti s porukama koje će dobro rezonirati.

 • Upravljanje brandom
 • Vizualne komunikacije
 • Kampanje
 • Događanja